اسپری تایر نانو تکرو 500 میلی لیتر

  • خاصیت نانو بدون آسیب رنگ
  • خاصیت پاک کنندگی و ضد چربی قوی
  • لایه گذار شفاف
  • به ازای هر 10 لیتر آب ، 100 میلی لیتر مخلوط گردد