شامپو نانو بدنه خودرو تکرو 1.5 لیتر

  • خاصیت نانو بدون آسیب رنگ
  • خاصیت پاک کنندگی و ضد چربی قوی
  • لایه گذار شفاف
  • به ازای هر 10 لیتر آب ، 100 میلی لیتر مخلوط گردد