آب رادیاتور تکرو حجم 4 لیتر

  • دارای فرمولاسیون جدید مناسب با انواع ضد یخ الکلی و روغنی
  • تهیه شده از آب مقطر خالص TDS کمتر از 10
  • قابل استفاده در فصول گرم بصورت خالص
  • در فصول سرد با ضد یخ ترکیب گردد (به مقداری که بر روی ضد یخ اشاره شده)
  • قابل استفاده به عنوان سر ریز رادیاتور
  • قابل استفاده به عنوان شستشو دهنده قبل از تعویض ضد یخ