آب مقطر تکرو حجم 4 لیتر

  • – آب مقطر خالص با کیفیت TDS کمتر از 10
  • – مقدار کلر : 0
  • – مقدار ترکیبات آلی : 0
  • – قابل استفاده در تمامی دستگاههای پایه بخار منجمله اتو بخار – بخارشوی – دستگاه بخور – بخار سرد
  • – قابل استفاده در سیستم حرارتی و شسشتشوی خودرو و سر ریز باتری های اسیدی
  • – قابل استفاده در آزمایشگاهها و کارگاههای صنعتی
  • – بدون هرگونه اثر رسوب گذاری