الکل صنعتی تیزرو حجم 4 لیتر

  • قابلیت استفاده به عنوان سوخت بخصوص در موتورهای پایه الکل
  • حلال بسیار قوی مواد پایه الکلی شامل لاک ، چسب ، رنگ و ..
  • استفاده به عنوان مشتعل کننده اولیه